Зурагт хуудас: Ойн салбарын санхүүгийн урсгал

Date: 2019-04-11

Үзэх

Зурагт хуудас: Ойн салбарын санхүүгийн урсгал

Зурагт хуудас: Мод боловсруулах салбарын өнөөгийн байдал

Date: 2019-04-11

Үзэх

Зурагт хуудас: Мод боловсруулах салбарын өнөөгийн байдал

Зурагт хуудас: Түймэрээс хамгаалах менежмент

Date: 2019-04-11

Үзэх

Зурагт хуудас: Түймэрээс хамгаалах менежмент

Зурагт хуудас: Хөнөөлт шавжийн хэт олшролыг хянах нь

Date: 2019-04-11

Үзэх

Зурагт хуудас: Хөнөөлт шавжийн хэт олшролыг хянах нь

ХААИС-ын оюутнуудад зориулсан "Ой ба уур амьсгал" хичээлийн сурах бичиг

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

ХААИС-ын оюутнуудад зориулсан "Ой ба уур амьсгал" хичээлийн сурах бичиг

REDD+ Үйл ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэйгээр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан талуудын оролцоог хангах нь

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

 

REDD+ Үйл ажиллагаанд жендэрийн мэдрэмжтэйгээр, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамруулан талуудын оролцоог хангах нь

МУ-ын REDD+ хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамран оролцуулах чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр

Date: 2019-04-11

Дэлгэрэнгүй

МУ-ын REDD+ хөтөлбөрийн бодлого, үйл ажиллагаанд жендерийн мэдрэмжтэй, нийгмийн бүлгүүдийг тэгш хамран оролцуулах чадавхыг бэхжүүлэх хөтөлбөр

“UN-REDD” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДОЛ, ОЙЛГОЛТЫГ ТОДРУУЛАХ ДУНД ШАТНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

Date: 2019-04-11

ТАТАХ

“UN-REDD” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДОЛ, ОЙЛГОЛТЫГ ТОДРУУЛАХ ДУНД ШАТНЫ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

“UN-REDD” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДОЛ, ОЙЛГОЛТЫГ ТОДРУУЛАХ СУУРЬ СУДАЛГАА-2016

Date: 2019-04-11

ТАТАХ

“UN-REDD” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ТАЛААРХ ОЛОН НИЙТИЙН САНАА БОДОЛ, ОЙЛГОЛТЫГ ТОДРУУЛАХ СУУРЬ СУДАЛГАА-2016

Цэлмэг, Цэнгэг, Янгуудай гурав ойн хөнөөлт шавжийн тухай мэдсэн нь

Date: 2019-02-25

Номыг бүтнээр нь унших

Цэлмэг, Цэнгэг, Янгуудай гурав ойн хөнөөлт шавжийн тухай мэдсэн нь