Үндэсний REDD+ Хөтөлбөр Хэрэгжүүлэх нэгж нь Үндэсний REDD+ Стратегийг боловсруулах үйл ажиллагаа болон Хөтөлбөрийн өдөр тутмын ажлын зохион байгуулалтыг хариуцах бөгөөд удирдлага, олон нийттэй харилцах, санхүүгийн менежмент, шаардлагатай бол удирдлагаар ханган ажиллана. Энэ нь Ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг мөн дэмжин ажиллана.

Image module

Монгол орны UN-REDD Үндэсний Хөтөлбөр Хэрэгжүүлэх нэгж:

Team member
Б.Хишигжаргал
Хөтөлбөрийн менежер
Холбоо барих:
khishigjargal.b@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1005
Team member
Томас Интерс
Техникийн Ахлах Зөвлөх
Холбоо барих:
thomas.enters@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1007
Team member
Еэсүл Бюүн
ҮОМС / ОХТ хариуцсан Олон Улсын Зөвлөх
Холбоо барих:
yesl.byun@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1008
Team member
Б.Батчулуун
Мэдээлэл, олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн
Холбоо барих:
Batchuluun.b@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1006
Team member
Ц.Хонгор
ҮОМС хариуцсан Үндэсний Зөвлөх
Холбоо барих:
khongor@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1003
Team member
Ч.Бат-Өлзий
Газар зүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн
Холбоо барих:
Batulzii.ch@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1010
Team member
Д.Энхжаргал
Чадавхи бэхжүүлэх үйл ажиллагаа хариуцсан Үндэсний Зөвлөх
Холбоо барих:
Enkhjargal.d@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1009
Team member
Б.Наранцацрал
Захиргаа, санхүүгийн мэргэжилтэн
Холбоо барих:
narantsatsral@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотоод дугаар: 1004
Team member
Б.Номинчулуун
Нарийн бичиг/Орчуулагч
Холбоо барих:
Nominchuluun.b@unredd.mn
Утас: +976-77117750, дотооп дугаар: 1001
Image module